• head_banner_01

Động cơ trực tiếp lái xe

  • DDF series centrifugal ventilator

    Máy thở ly tâm dòng DDF

    Đặc tính sản phẩm 1. Giải thích mô hình máy thở: 2. Hình thức lắp đặt và truyền động chung của máy thở như biểu đồ cho thấy: 3. Máy thở phải làm việc trong môi trường khí, không khí không chứa lượng lớn khí xút; nó không chứa khí axit, khí kiềm và khí dễ cháy; vật chất hạt bụi không lớn hơn 150mg / m3. 4.Sản phẩm được làm bằng thép tấm chất lượng, sau đó phun sơn tĩnh điện Ngoài ra nó ...
  • DKF series centrifugal ventilator

    Máy thở ly tâm dòng DKF

    Đặc tính sản phẩm 1. Giải thích mô hình máy thở: 2. Hình thức lắp đặt và truyền động chung của máy thở như biểu đồ cho thấy: 3. Máy thở phải làm việc trong môi trường khí, không khí không chứa lượng lớn khí xút; nó không chứa khí axit, khí kiềm và khí dễ cháy; vật chất hạt bụi không lớn hơn 150mg / m3. 4.Sản phẩm được làm bằng thép tấm chất lượng, sau đó phun sơn tĩnh điện Ngoài ra nó ...